UCAPAN DARI PENGARAH

Pusat Serantau Tropika Lembap Hidrologi dan Sumber Air bagi Asia Tenggara dan Pasifik adalah salah satu Pusat Air Kategori 2 UNESCO. Lebih dikenali sebagai Humid Tropics Centre Kuala Lumpur (HTC KL), HTC KL telah ditubuhkan atas kelulusan Kertas Kabinet Malaysia pada 17 April 1996. Oleh itu, pada 28 Oktober 1999, Memorandum Perjanjian telah ditandatangani antara Kerajaan Malaysia dan Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO). Diinspirasikan oleh Peningkatan Pengetahuan dan Kesedaran terhadap Keselamatan Air, HTC KL diasaskan sebagai pemangkin dalam melaksanakan fungsi Pusat Air UNESCO Kategori 2 (WC2) dalam hidrologi dan sumber air ke arah mencapai Agenda 2030 Matlamat Pembangunan Mampan. Setakat hari ini HTC KL telah menjalankan lebih daripada 20 persidangan, seminar, latihan dan bengkel; keseluruhannya lebih daripada 2000 hadirin dan peserta dari pelbagai negara dan latar belakang air.

Bagi Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), HTC KL telah bekerjasama dengan pelbagai projek R&D dengan rakan kongsi dan sekutunya. HTC KL juga telah menghasilkan lebih daripada 50 laporan teknikal, jurnal dan prosiding dengan penerbitan keseratus yang menyelaraskan dengan semua Pelan Strategik IHP (kini Pelan Strategik IHP-VIII 2014-2021). HTC KL akan terus melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang diberikan kepada kami dengan memberi tumpuan kepada Pelan Strategik IHP-VIII 2014-2021; mengisi kekosongan untuk Tema II sambil memainkan peranan yang lebih besar untuk menghadapi cabaran negara dan serantau khususnya mengenai agenda keselamatan air untuk kawasan Tropika Lembap di seluruh dunia. HTC KL akan terus bekerjasama dan rangkaian di peringkat nasional, serantau atau antarabangsa. HTC KL juga menawarkan perkhidmatan kami sebagai pusat air serantau di bawah naungan UNESCO.

Ratna Rajah

Ir. Ratna Rajah Sivapiragasam

Pengarah HTC KL

Pengarah HTC KL