KERJASAMA penyelidikan

IHP FASA VIII

  • POTENSI RISIKO HAKISAN TEPI SUNGAI
  • KEGAGALAN EMPANGAN DAN PENILAIAN IMPAK TERHADAP KESELAMATAN EMPANGAN & PENCEGAHAN BENCANA
  • PERUBAHAN IKLIM & BEKALAN AIR
  • MEMPERKUKUHKAN AMARAN TSUNAMI & KESEDARAN AWAM
  • SIASATAN FORENSIK GEOHAZARD BERKAITAN AIR
  • ISU REKA BENTUK SEISMI UNTUK INDUSTRI PEMBINAAN DI MALAYSIA
  • PEMERIKSAAN KESELAMATAN – UNTUK EMPANGAN BEKALAN AIR DI MALAYSIA

IHP FASA VII(2008 – 2013)

  • INTERAKSI AIR: SISTEM BERISIKO DAN CABARAN SOSIAL

IHP FASA VI (2002 – 2007)

  • INTERAKSI AIR: SISTEM BERISIKO DAN CABARAN SOSIAL

IHP FASA V (1996 – 2001)

  • HIDROLOGI DAN PEMBANGUNAN SUMBER AIR DALAM PERSEKITARAN YANG RENDAH