Notis Hak Cipta

Hak cipta laman web JPS dan kandungannya tetapi terhad kepada maklumat, teks, imej, grafik, fail bunyi, fail video dan susunannya, dan bahan di dalamnya, dimiliki oleh JPS melainkan dinyatakan sebaliknya. Tiada bahagian atau bahagian laman web ini boleh diubah suai, disalin, diedarkan, dihantar semula, disiarkan, dipaparkan, diterbitkan semula, dilesenkan, dipindahkan, dijual atau diuruskan secara komersil dalam apa jua cara tanpa kebenaran bertulis yang nyata terlebih dahulu daripada JPS.