Kenyataan privasi

Privasi Anda
Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pelawat. Jika anda membuat sebarang transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin dikongsi dengan agensi awam lain untuk membantu menyediakan perkhidmatan yang lebih berkesan dan cekap, contohnya dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas daripada agensi lain.

Maklumat Dikumpul
Tiada maklumat peribadi akan dikumpul apabila anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dihantar oleh anda melalui e-mel.

Apakah yang akan berlaku jika saya memaut ke tapak web lain?
Laman web ini mengandungi pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya digunakan untuk tapak web ini. Perlu diingatkan bahawa tapak web yang dipautkan ke laman web kami mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pelawat dinasihatkan untuk meneliti dan memahami dasar privasi setiap tapak web.

Pindaan kepada Polisi
Jika dasar privasi dipinda, pindaan akan dikemas kini dalam halaman ini. Dengan kerap melawat halaman ini, anda akan dikemas kini dengan maklumat terkini, cara laman web ini digunakan dan cara maklumat itu dikongsi dengan pihak lain dalam keadaan tertentu.