Dasar Keselamatan

Perlindungan Data dan Keselamatan Storan
Untuk melindungi sebarang data yang diberikan kepada kami, piawaian keselamatan yang ketat dikekalkan untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan. Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi dilindungi dan disimpan dengan teknologi keselamatan yang sesuai