Majlis Pelancaran Laman Web Humid Tropics Center Kuala Lumpur

9 Jun 2022

Majlis pelancaran diadakan di HTC KL pada 9 Ogos 2022. Acara ini dilancarkan oleh Ketua Pengarah DID Malaysia & Pengerusi Lembaga Pemerintahan HTC Kuala Lumpur, YBhg. Dato ‘Ir. Dr. Puan Nasir Md. Tidak. Kehadiran semasa pelancaran adalah Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Air dan Hidrologi DID Malaysia, Ir. Hj. Azmi Ibrahim, Pengarah HTC KL, Ir. Ratna Rajah Sivapiragasam, Pengarah Pengurusan Maklumat DID Malaysia, Puan Noor Adura Baharuddin, Timbalan Pengarah HTC KL, Ir. Dr. Norlida Mohd Dom, kakitangan HTC KL dan juga wakil dari bahagian lain di DID Malaysia.