MESYUARAT EXCO - UNESCO-MALAYSIA NO.2 SESI 2020-2022

15 Julai 2022

Pengarah dan Timbalan Pengarah HTC KL, YBrs. Ir. Ratna Rajah Sivapiragasam dan YBrs. Ir. Dr. Norlida Mohd Dom menghadiri Mesyuarat EXCO UNESCO-IHP No. 2 Sesi 2020 – 2022 untuk melaporkan peristiwa dan aktiviti EXCO-IHP Malaysia di Bilik Gerakan, Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Malaysia. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Ketua Pengarah DID Malaysia, YBhg. Dato ‘Ir. Dr. Md. Nasir bin Md. Noh dan dihadiri oleh Timbalan Ketua Pengarah DID Malaysia, YBhg. Dato ‘Ir. Sabri Abdul Mulok dan ahli Jawatankuasa IHP.