Jom Baca Bersama untuk 10 minit

27 April 2018

Bacaan 10 minit bersesuaian dengan “Jom Baca Bersama untuk 10 minit” yang dianjurkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia..mari kita baca bersama.

Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia – JPS

UNESCO

WE READ TO KNOW WE’RE NOT ALONE – william nicholson, shodowlands